Vacature secretaris bij het Veteranenplatform.

Geplaatst op 19-07-19

Bij het veteranenplatform zoeken ze een nieuwe secretaris. Bekijk hier het functieprofiel:

 

 

Stand datum: 090719

Functieprofiel Secretaris Veteranen Platform

Veteranen Platform (VP)

 

Het VP is een overkoepelende vereniging van 70 veteranenorganisaties en heeft ten doel namens en in samenwerking met haar leden (zowel de gewone als de buitengewone leden) het behartigen van de algemene belangen van alle Nederlandse veteranen en hun relaties in de meest ruime zin. Naast de belangenbehartiging coördineert het VP de nuldelijnsondersteuning voor veteranen en hun relaties.

Het VP is gehuisvest in Doorn in het gebouw van de Basis, samen met andere organisaties die zich begeven op het terrein van de erkenning, waardering en zorg voor veteranen en hun relaties.

 

Bestuur Veteranen Platform

Het bestuur van het VP bestaat uit een voorzitter, een vicevoorzitter, een penningmeester, een secretaris, een tweede secretaris tevens PR coördinator en een algemeen bestuurslid. De leden van het bestuur worden door de Algemene Vergadering gekozen voor een termijn van vier jaar. Een bestuurslid kan voor maximaal twee termijnen worden benoemd.

Het bestuur wordt ondersteund door een Bureau VP dat bestaat uit een Hoofd Bureau VP en twee medewerkers.

 

Werkzaamheden secretaris

 1. Is het eerst aangewezen bestuurslid voor de secretariële werkzaamheden voor het VP en wordt daarin ondersteund door het Hoofd Bureau en zijn medewerkers.

De secretariële werkzaamheden houden onder meer in het (laten): voorbereiden van vergaderingen, maken van notulen, afdoen van (digitale) correspondentie, voeren van de ledenadministratie en bijhouden van het archief.

 1. Vertegenwoordigt het bestuur bij officiële gelegenheden.
 2. Is voorzitter van de Toelatingscommissie kandidaat Verenigingen/organisaties.

 

Werklast
Het besturen van het VP is een teamverantwoordelijkheid. De taken en werklast worden binnen het Bestuur naar capaciteiten en beschikbaarheid verdeeld.
Werklast indicatief:

 • Bestuursvergaderingen                         9 dagen p/jaar
 • Algemene vergaderingen                        3 dagen p/jaar
 • Eindejaarsbijeenkomst                        1 dag p/jaar
 • Heidagen            2 dagen p/jaar
 • Representatie            4 dagen p/jaar
 • Toelatingscommissie kandidaat Verenigingen/organisaties 3 halve dagen p/jaar

Daarnaast onderhoudt de secretaris contact met het Hoofd Bureau VP naar eigen inzicht.

 

Vergoeding

De bestuursleden zijn vrijwilligers. De secretaris krijgt een tegemoetkoming in de kosten voor reizen, bureaubenodigdheden en het gebruik van telefoon/internet.

 

 

 

Profiel secretaris

De secretaris dient:

 1. een veteraan te zijn van één van de aangesloten veteranenorganisaties;
 2. te beschikken over een sterke affiniteit met erkenning, waardering en zorg voor veteranen en hun relaties;
 3. te beschikken over goede communicatieve vaardigheden in woord en geschrift;
 4. goed te kunnen werken in teamverband;
 5. betrouwbaar, integer en discreet te zijn;
 6. affiniteit te hebben met secretariaatswerkzaamheden.
 7. affiniteit te hebben met social media.

 

Nadere informatie

Voor nadere informatie over het VP zie de website. Voor nadere informatie over de functie kan contact worden opgenomen met de Tweede Secretaris Gerard Kuppen, tweedesecretaris@veteranenplatform.nl / 0646408273

« Ga terug

Openingsrit

Openingsrit18 april 2020
81 dagen te gaan.

Komende evenementen

 • 04/18/2020 12:00 AMOpeningsrit
 • 06/26/2020 12:00 AMNLVD rit
 • 09/20/2020 12:00 AMVredesrit
 • 10/17/2020 12:00 AMSnertrit
Onze activiteiten worden mede mogelijk gemaakt door het V-fonds