Reglement defilé

REGLEMENT SNVM-MOTOR-DEFILÉ-DETACHEMENT

Indien u bij inschrijving, na akkoord te zijn gegaan met het NLVD-reglement, te kennen heeft gegeven in aanmerking te willen komen voor het SNVM-MOTOR-DEFILE-DETACHEMENT, dient u rekening te houden met de volgende  spelregels / voorwaarden: 

DETACHEMENT

Het SNVM-motor-defilé-detachement zal bestaan uit 25 veteranen motorrijders. 24 motorrijders zijn afkomstig uit de 6 ritten. De voorzitter van de SNVM is detachementscommandant.

SPELREGELS / VOORWAARDEN

Voor deelname aan het detachement  zijn de volgende “spelregels” van toepassing;

  • u heeft in principe nog niet eerder meegereden in het defilé1
  • het bestuur van de SNVM zal uit de aanmeldingen voor deelname 24 Veteraan Motorrijders uitnodigen deel te nemen aan het defilé
  • over de uitnodiging kan niet gecorrespondeerd worden
  • u rijdt het defilé met uw eigen motor zonder bijrijder
  • kledingvoorschrift defilé:
    • GVT2 eventueel met rangonderscheidingstekens
    • Baret van uw missie of onderdeel

De SNVM stelt een omkleedruimte beschikbaar.

Noot 1:
Aan de hand van onze administratie kunnen wij niet exact zien of u al eerder namens de SNVM aan het defilé hebt deelgenomen. De SNVM streeft ernaar ieder jaar 24 nog niet eerder aan het defilé deelgenomen motorrijders uit te nodigen.

Noot 2:
GVT: huidig onderdeel afhankelijk gevechtstenue of het gevechtstenue zoals u dat tijdens uw missie gedragen heeft. Bent u niet (meer) in het bezit van een GVT, dan zal de SNVM u voor deze gelegenheid het huidige Landmacht GVT ter beschikking stellen.