Auteursarchief: JWA Tenkink

COIN 2022

Beste Veteraan en Motorrijder,

We zijn als stichting bijna aan het einde van ons 10-jarig jubileumjaar. In 2011 zijn we gestart met de eerste NLVD-rit en in 2012 was de formele oprichting van de Stichting Nederlandse Veteranen Motorrijders. Dit wilden we als stichting niet aan ons voorbij laten gaan. Al snel was er het idee om in ons jubileumjaar 2022 iets bijzonders te doen voor alle deelnemers aan onze ritten dit jaar. Daarnaast liep het bestuur al langer met het idee om een representatief cadeau te ontwikkelen voor al die personen en instanties die zich inzetten voor veteranen, veteranenmotorrijders en onze ritten. In het verleden, nu en in de toekomst.

Met deze uitgangspunten is een zogeheten ‘challenge coin’ ontwikkeld. Dat was een redelijk kostbare exercitie, zeker gelet op het high-end ontwerp dat wij voor ogen hadden, waarin een aantal zaken met elkaar moesten concurreren; beschikbaar budget, beoogde kwaliteit naast haalbaarheid, exclusiviteit en representativiteit. Dit had gevolgen voor de uiteindelijke oplage die beperkt is tot 400 exemplaren.

Het resultaat mag er zij. Na de officiële presentatie aan onze beschermheer de Inspecteur-generaal der Krijgsmacht, Luitenant-generaal Frank van Sprang tijdens de Snertrit , volgde al snel de uitgifte aan de deelnemers van de ritten in 2022. Dat waren zo’n 250 deelnemers die hierover een persoonlijk bericht kregen. De andere 150 exemplaren zijn bedoeld om de komende jaren te worden gebruikt als gift aan personen en instanties die daarvoor volgens het bestuur in aanmerking komen.

Ons bereiken inmiddels vragen van motorrijders, anderen dan diegenen die dit jaar hebben deelgenomen aan onze ritten, die ook een exemplaar van onze coin zouden willen hebben. Een begrijpelijke vraag , maar gelet op bovenstaande en de investering die gedaan is, maar ook het budget dat er mee gemoeid was, is dat nu niet mogelijk. We begrijpen dat dit een teleurstellend antwoord is. Mogelijk zal een beperkte aanvullende oplage worden toegevoegd aan onze shop. Een zaak waar wij ons in het nieuwe budgetjaar over zullen buigen.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van de Stichting Nederlandse Veteranen Motorrijders.

Reglement defilé

REGLEMENT SNVM-MOTOR-DEFILÉ-DETACHEMENT

Indien u bij inschrijving, na akkoord te zijn gegaan met het NLVD-reglement, te kennen heeft gegeven in aanmerking te willen komen voor het SNVM-MOTOR-DEFILE-DETACHEMENT, dient u rekening te houden met de volgende  spelregels / voorwaarden: 

DETACHEMENT

Het SNVM-motor-defilé-detachement zal bestaan uit 25 veteranen motorrijders. 24 motorrijders zijn afkomstig uit de 6 ritten. De voorzitter van de SNVM is detachementscommandant.

SPELREGELS / VOORWAARDEN

Voor deelname aan het detachement  zijn de volgende “spelregels” van toepassing;

  • u heeft in principe nog niet eerder meegereden in het defilé1
  • het bestuur van de SNVM zal uit de aanmeldingen voor deelname 24 Veteraan Motorrijders uitnodigen deel te nemen aan het defilé
  • over de uitnodiging kan niet gecorrespondeerd worden
  • u rijdt het defilé met uw eigen motor zonder bijrijder
  • kledingvoorschrift defilé:
    • GVT2 eventueel met rangonderscheidingstekens
    • Baret van uw missie of onderdeel

De SNVM stelt een omkleedruimte beschikbaar.

Noot 1:
Aan de hand van onze administratie kunnen wij niet exact zien of u al eerder namens de SNVM aan het defilé hebt deelgenomen. De SNVM streeft ernaar ieder jaar 24 nog niet eerder aan het defilé deelgenomen motorrijders uit te nodigen.

Noot 2:
GVT: huidig onderdeel afhankelijk gevechtstenue of het gevechtstenue zoals u dat tijdens uw missie gedragen heeft. Bent u niet (meer) in het bezit van een GVT, dan zal de SNVM u voor deze gelegenheid het huidige Landmacht GVT ter beschikking stellen.

Ride for Freedom 2023

Bericht van onze oud-voorzitter, ‘de Schipper’ Henk van Boxtel:

“Ride for Freedom 2023”

Zoals misschien bij u bekend heeft een groep veteranen met hun thuisfront in 2018 op hun eigen motor deelgenomen aan de “Run fort he Wall” in de USA. Een van de hoogtepunten van deze reis was de kranslegging bij het monument voor gevallen in de Korea oorlog in Washington DC.

Ook nu weer is een organisatiecomité onder leiding van Henk van Boxtel (de Schipper) bezig om in mei 2023 naar de USA af te reizen om op de motor een soortgelijke herdenkingstocht voor veteranen te maken. In de route zijn mooie National Parcs opgenomen, maar ook bijzonder uitdagende motorroutes.
Voor verdere info verwijs ik u naar de site www.rideforfreedom2023.nl

Missie

Vriendschap, kameraadschap, samen met je collega’s op die mooie motor zitten en genieten van het gezelschap om je heen. Veteranen niemand hoef je niets uit te leggen, niemand hoef je iets te vertellen. Genieten en samen rijden en herdenken daar waar het kan en mag, even stilstaan bij het gedenkteken van een collega of op een ereveld langs de weg. Net als bij iedere Veteranendag wordt er hier ergens een herdenking gehouden. Te denken aan Westpoint, Gettysburg National Militairy Parc, en vele andere bezienswaardigheden.

Dus als je geïnteresseerd bent en volgend jaar mei met een eventuele huisgenoot van de partij wil zijn, neem dan snel via de site contact op met het Organisatiecomité.