Categoriearchief: Nieuws

Nieuws

SNVM vraagt nieuwe bestuursleden.

SNVM vraagt nieuwe bestuursleden.

In 2012 werd de Stichting Nederlandse Veteranen Motorrijders (SNVM) opgericht met als doel om jaarlijks ten minste één motorrit te organiseren rond de Nederlandse Veteranendag (NLVD). Inmiddels bestaat de SNVM 10 jaar en organiseert zij dit jaar (2022) de 10e NLVD-rit; een meerdaagse rit die op zaterdag eindigt met een massale entree van alle deelnemende veteranen motorrijders op het Malieveld. De SNVM is voor de NLVD-organisatie het centrale aanspreekpunt om de jaarlijkse motorrit naar het Malieveld te coördineren. De SNVM levert ieder jaar een defilé-detachement-motorrijders onder aanvoering van haar voorzitter.

De NLVD-rit is niet de enige rit die de SNVM organiseert. Verspreid over het jaar vinden ook de Openingsrit, de Vredesrit en de Snertrit plaats. Bij deze laatste rit brengen de Veteranen een bezoek aan hun beschermheer, de Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht, voor een traditionele snertmaaltijd.

De SNVM is een stichting die naast het organiseren van ritten vooral tot doel heeft het bevorderen van (h)erkenning en waardering voor veteranen in Nederland. Tijdens haar ritten bezoekt de SNVM daartoe instellingen van algemeen maatschappelijk nut (o.a. verpleeginrichtingen en scholen), legt zij kransen bij herdenkingsmonumenten voor gevallenen en eert daarmee allen die voor de inzet van onze vrede gesneuveld of gewond zijn geraakt.

De SNVM is als stichting aangesloten bij het Veteranenplatform en wordt ondersteund door het V-fonds.

Anders dan de clubs en verenigingen waarin veteranenmotorrijders zich verenigd hebben, kent de SNVM slechts bestuursleden en geen leden. Het bestuur bestaat momenteel uit zes personen. Allen zijn veteraan; een enkeling is nog actief dienend militair.

Ultimo 2022 is de verwachting dat drie van de zes bestuursleden van de SNVM, vanwege gewijzigde werk- of prive-omstandigheden, zullen terugtreden. Om een behoorlijk tijd van ‘hand over – take over’ mogelijk te maken is nu al besloten op zoek te gaan naar nieuwe bestuursleden. Gelet op de samenstelling van het bestuur zijn wij op zoek naar bij voorkeur actief dienende motorrijdende veteranen die nog een geruime tijd te gaan hebben tot hun UGM/FLO. Functie en taakverdeling volgt dan eind 2022 in overleg, rekening houdend met de individuele kwaliteiten van de nieuwe en zittende bestuursleden.

Geïnteresseerd? Voor nadere informatie en aanmelding kunt u terecht bij de voorzitter (voorzitter@snvm.eu), de vicevoorzitter (vicevoorzitter@snvm.eu) of de secretaris (secretaris@snvm.eu). Stuur een bericht aan een van hen (of allen) met daarin een kort verhaal wie u bent, waarom u belangstelling heeft in een bestuursfunctie en waarom u denkt van toegevoegde waarde te zijn voor onze stichting.

Met vriendelijke groet,

Stichting Nederlandse Veteranen Motorrijders

 

René van Houtert

Voorzitter

Ride for Freedom 2023

Bericht van onze oud-voorzitter, ‘de Schipper’ Henk van Boxtel:

“Ride for Freedom 2023”

Zoals misschien bij u bekend heeft een groep veteranen met hun thuisfront in 2018 op hun eigen motor deelgenomen aan de “Run fort he Wall” in de USA. Een van de hoogtepunten van deze reis was de kranslegging bij het monument voor gevallen in de Korea oorlog in Washington DC.

Ook nu weer is een organisatiecomité onder leiding van Henk van Boxtel (de Schipper) bezig om in mei 2023 naar de USA af te reizen om op de motor een soortgelijke herdenkingstocht voor veteranen te maken. In de route zijn mooie National Parcs opgenomen, maar ook bijzonder uitdagende motorroutes.
Voor verdere info verwijs ik u naar de site www.rideforfreedom2023.nl

Missie

Vriendschap, kameraadschap, samen met je collega’s op die mooie motor zitten en genieten van het gezelschap om je heen. Veteranen niemand hoef je niets uit te leggen, niemand hoef je iets te vertellen. Genieten en samen rijden en herdenken daar waar het kan en mag, even stilstaan bij het gedenkteken van een collega of op een ereveld langs de weg. Net als bij iedere Veteranendag wordt er hier ergens een herdenking gehouden. Te denken aan Westpoint, Gettysburg National Militairy Parc, en vele andere bezienswaardigheden.

Dus als je geïnteresseerd bent en volgend jaar mei met een eventuele huisgenoot van de partij wil zijn, neem dan snel via de site contact op met het Organisatiecomité.