COIN 2022

Beste Veteraan en Motorrijder,

We zijn als stichting bijna aan het einde van ons 10-jarig jubileumjaar. In 2011 zijn we gestart met de eerste NLVD-rit en in 2012 was de formele oprichting van de Stichting Nederlandse Veteranen Motorrijders. Dit wilden we als stichting niet aan ons voorbij laten gaan. Al snel was er het idee om in ons jubileumjaar 2022 iets bijzonders te doen voor alle deelnemers aan onze ritten dit jaar. Daarnaast liep het bestuur al langer met het idee om een representatief cadeau te ontwikkelen voor al die personen en instanties die zich inzetten voor veteranen, veteranenmotorrijders en onze ritten. In het verleden, nu en in de toekomst.

Met deze uitgangspunten is een zogeheten ‘challenge coin’ ontwikkeld. Dat was een redelijk kostbare exercitie, zeker gelet op het high-end ontwerp dat wij voor ogen hadden, waarin een aantal zaken met elkaar moesten concurreren; beschikbaar budget, beoogde kwaliteit naast haalbaarheid, exclusiviteit en representativiteit. Dit had gevolgen voor de uiteindelijke oplage die beperkt is tot 400 exemplaren.

Het resultaat mag er zij. Na de officiële presentatie aan onze beschermheer de Inspecteur-generaal der Krijgsmacht, Luitenant-generaal Frank van Sprang tijdens de Snertrit , volgde al snel de uitgifte aan de deelnemers van de ritten in 2022. Dat waren zo’n 250 deelnemers die hierover een persoonlijk bericht kregen. De andere 150 exemplaren zijn bedoeld om de komende jaren te worden gebruikt als gift aan personen en instanties die daarvoor volgens het bestuur in aanmerking komen.

Ons bereiken inmiddels vragen van motorrijders, anderen dan diegenen die dit jaar hebben deelgenomen aan onze ritten, die ook een exemplaar van onze coin zouden willen hebben. Een begrijpelijke vraag , maar gelet op bovenstaande en de investering die gedaan is, maar ook het budget dat er mee gemoeid was, is dat nu niet mogelijk. We begrijpen dat dit een teleurstellend antwoord is. Mogelijk zal een beperkte aanvullende oplage worden toegevoegd aan onze shop. Een zaak waar wij ons in het nieuwe budgetjaar over zullen buigen.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van de Stichting Nederlandse Veteranen Motorrijders.